İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 4 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

EAR model yaklaşımını kullanarak 2-B ARMA model parametrelerinin kestirimi

Aydın KIZILKAYA, Ahmet Hamdi KAYRAN

Özet


Bu çalışmada, çeyrek-düzlem  destek bölgesine sahip doğrusal zamanla değişmeyen durağan iki-boyutlu özbağlanımlı kayan ortalamalı (2-B ARMA) modelin parametrelerinin kestirim problemi ele alınmakta ve bu problemin çözümü için, 2-B ARMA model parametreleri ile bu modele eşdeğer sonsuz mertebeden iki-boyutlu özbağlanımlı (2-B EAR) modelin parametreleri arasındaki ilişki incelenmektedir. Bu ilişkiyi esas alarak sonlu mertebeden EAR modelin katsayılarından (p1, p2, q1, q2). mertebeden 2-B ARMA modelin parametrelerini kestirmek amacıyla; doğrusal denklem takımlarının çözümüyle parametre kestirimlerini gerçekleştiren, yakınsama sorunu olmayan, hesapsal karmaşıklığı düşük yeni bir yöntem önerilmektedir. Önerilen bu yöntem, üç aşamalı olup; birinci aşamada, (p1, p2, q1, q2). mertebeden 2-B ARMA modeli yaklaşık olarak temsil eden (L1, L2).mertebeden 2-B EAR modelin parametreleri değiştirilmiş Yule-Walker denklemleri olarak adlandırılan doğrusal denklem takımlarının çözümüyle elde edilmektedir. İkinci aşamada ise, birinci aşamada elde edilen EAR model katsayılarını önerilen yöntem ile türetilen eşitliklerde kullanarak 2-B ARMA modelin kayan ortalamalı (MA) parametrelerinin kestirimi gerçekleştirilmektedir. Son olarak, birinci ve ikinci aşamalarda hesaplanan EAR ve MA parametre kestirimlerini türetilen doğrusal denklem ifadesinde yerine koyarak 2-B ARMA modelin özbağlanımlı (AR) kısmını tanımlayan katsayıların hesabı yapılmaktadır. Önerilen yöntemin başarımı, bilgisayar benzetimleri sınanmıştır. Bu amaçla, önerilen yöntemin literatürdeki yöntem ile eşzamanlı çalıştırılması sonucunda üretilen parametre kestirimleri ve bu parametrelere karşı düşen güç izge yoğunluk kestirimleri çeşitli başarım ölçütlerine göre karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, önerilen yöntemle oldukça iyi ve tatmin edici sonuçlara ulaşıldığı gözlenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: 2-B ARMA model, 2-B EAR model, parametre kestirimi, çeyrek-düzlem destek bölgesi.

 

 

 

 

 


Tam Metin: PDF