İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 2 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Ergene Havzası, Çorlu - Çerkezköy arasındaki kesiminin hidrojeokimyası

Orhan ARKOÇ, Mustafa ERDOĞAN

Özet


Ergene Havzası, Çerkezköy ve Çorlu kesiminde sanayi kuruluşları ve nüfusun fazlalaşması ile artan su gereksinimi ve proses sularının Ergene ve Çorlu Derelerine bırakılması ana akifer olan Ergene Formasyonu için kirlenme riski oluşturmuştur. Ergene Formasyonundan su alan 9 adet gözlem kuyusundan örnekleme yapılarak, iyon ve ağır metal analizleri yapılmıştır. Bölgedeki yeraltısuları Schoeller’in içilebilirlik diyagramına göre, 1. 2. ve 3. kalite sular sınıfındadır. ABD Tuzluluk diyagramına göre C2-S1 ve C3-S1 grubunda bulunan sular, Wilcox diyagramına göre çok iyi-iyi ve iyi-kullanılabilir sular grubuna girer. Yeraltısularında ağır metal kirliliği olduğu akiferin dinamik rezervinin azaldığı yağışa rağmen bu azalmanın sürdüğü tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hidrojeokimya, hidrojeolojik, Ergene Havzası, yeraltısuyu, kirlilik.

 


Tam Metin: PDF