Başlık indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 6, Sayı 4 (2007) İstanbul Boğazı için nükleer teknikle yüzey tuzluluk tayini ve yeni bir matematik model Özet   PDF
Şerife İpek KARAASLAN, A. Beril TUĞRUL
 
Cilt 4, Sayı 3 (2005) İstanbul kentinde arazi kullanımının hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri yardımıyla tarihsel dönemlerde incelenmesi ve analizi Özet   PDF
T. Murat ÇELİKOYAN, M. Orhan ALTAN
 
Cilt 9, Sayı 3 (2010) İstanbul kuzeyi volkanitlerinin jeolojik, petrografik ve mineralojik özellikleri Özet   PDF
Orhan YAVUZ, Yücel YILMAZ
 
Cilt 5, Sayı 3 (2006): Kısım 1 Haziran İstanbul metropolitan alanında geoit araştırması Özet   PDF
Mehmet YILMAZ, Ersoy ARSLAN
 
Cilt 2, Sayı 4 (2003) İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesinin tarihçesi (Fakülte haline gelinceye kadar) Özet   PDF
M. Münir ÜLGÜR
 
Cilt 9, Sayı 3 (2010) İstanbul ve çevresinin yüzey karakteristiklerinin yerel hava dolaşımına etkisi Özet   PDF
Yasemin EZBER, Mehmet KARACA, Ömer Lütfi ŞEN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2002) İstanbul?da coğrafi bilgi sistemleri ile hava kalitesinin incelenmesi Özet   PDF
Esra G. BOZYAZI DAYLAN, Selahattin İNCECİK
 
Cilt 4, Sayı 6 (2005) İzmir körfezi ve dolaylarının aktif tektonizmasının sismik yansıma verileri ile incelenmesi Özet   PDF
Neslihan OCAKOĞLU, Emin DEMİRBAĞ
 
Cilt 7, Sayı 1 (2008) İzmit Körfezi ve çevresinin morfotektoniği Özet   PDF
Ufuk TARI, Okan TÜYSÜZ
 
Cilt 4, Sayı 5 (2005) Jeodezik dönüşümlerde sürekliliğin irdelenmesi Özet   PDF
Murat Selim ÇEPNİ, Rasim DENİZ
 
Cilt 7, Sayı 1 (2008) Jeodezik ölçüler ile deprem kaynak parametrelerinin belirlenmesi Özet   PDF
Bahadır AKTUĞ, R. Nurhan ÇELİK
 
Cilt 9, Sayı 3 (2010) KAF Zonu üzerinde İzmit-Sapanca Gölü segmentinin fay morfolojisi ve paleosismolojisi Özet   PDF
Aynur DİKBAŞ, H. Serdar AKYÜZ
 
Cilt 3, Sayı 2-3-4-5 (2004) Kalıcı nesneleri destekleyen genişletilebilir bir sistem Özet   PDF
Erdal KEMİKLİ, Nadia ERDOĞAN
 
Cilt 9, Sayı 5 (2010) Kalite Fonksiyonu Açınımında bulanık insan kaynakları atama modeli Özet   PDF
Orkun KOZANOĞLU, Ahmet Fahri ÖZOK
 
Cilt 5, Sayı 6 (2006) Kanat dizaynında genetik algoritma ve dinamik ağ yöntemlerinin birleştirilmesi Özet   PDF
Ergüven VATANDAŞ, İbrahim ÖZKOL
 
Cilt 2, Sayı 6 (2003) Kanat profili dizaynında genetik algoritma kullanımı Özet   PDF
Abdurrahman HACIOĞLU, İbrahim ÖZKOL
 
Cilt 4, Sayı 6 (2005) Kapalı ve açık kavitelerde türbülanslı ısı ve kütle transferi Özet   PDF
Deniz ŞEKER, Nilüfer EĞRİCAN
 
Cilt 10, Sayı 2 (2011) Kapasitesi sınırlı çoklu tedarikçiden oluşan iki kademeli bir tedarik zincirinin koordinasyonu Özet   PDF
Peral TOKTAŞ PALUT, Füsun ÜLENGİN
 
Cilt 7, Sayı 4 (2008) Kâr amaçlı olmayan imalat işletmelerinin maliyet muhasebesi problemi: Bir model Özet   PDF
Tarık VAR, Mehmet BOLAK
 
Cilt 5, Sayı 4 (2006) Karadeniz'de son 3000 yıldaki ani çevresel değişimler Özet   PDF
Emin GÜNGÖR, M. Namık ÇAĞATAY
 
Cilt 10, Sayı 1 (2011) Karınca koloni optimizasyonuna dayalı yeni bir aritmi sınıflama tekniği Özet   PDF
Ali NİZAM, Mehmet KORÜREK
 
Cilt 9, Sayı 6 (2010) Katı atık yönetiminde ekonomik araçların kullanımı ve çevre temizlik vergisi Özet   PDF
Ercan ÇİTİL, Cumali KINACI, Özgür KAYALICA
 
Cilt 8, Sayı 2 (2009) Katı yakıtlı roket motorlarında daimi olmayan akışların ikili zaman adımlaması yöntemi ile sayısal benzetimi Özet   PDF
Murat UYGUN, Kadir KIRKKÖPRÜ
 
Cilt 5, Sayı 3 (2006): Kısım 2 Haziran Katı yüzey ışınımı ile gaz yakıtlı ocaklarda ısı geçişinin arttırılması Özet   PDF
Süleyman TUCER, Kemal ONAT, Erhan BÖKE
 
Cilt 7, Sayı 2 (2008) Katodik ark FBB yöntemi ile Cr kaplı düşük karbonlu çelikte oluşan spinodal fazlar Özet   PDF
Mehmet Erdem ŞİRELİ, Mustafa ÜRGEN, Ali Fuat ÇAKIR
 
Toplam 621 ögeden 301 - 325 arası << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >> 


ISSN: 1307-167X