İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 3 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Katı yüzey ışınımı ile gaz yakıtlı ocaklarda ısı geçişinin arttırılması

Süleyman TUCER, Kemal ONAT, Erhan BÖKE

Özet


Yapılan bu çalışmanın amacı doğal gaz yakıtlı kazanların ocaklarında ısı geçişini artırmaktır. Gaz yakıtlı ocaklarda ışınımı artırmak için ocak içerisine dolgu olarak adlandırılan farklı geometrilere sahip katı yüzeyler yerleştirilerek ısı geçişindeki etkisi incelenmiştir. Yapılan teorik hesaplamalar neticesinde, gaz yakıtlı ocaklarda ışınım artırıcı katı yüzeylerden oluşan dolgu maddeleri kullanıldığı zaman, ısı geçişinin arttığı, farklı dolgu geometrileri için ısı geçiş oranlarının da farklı olduğu görülmüştür. Isı geçişindeki artışa bağlı olarak ocak sıcaklığının düştüğü tespit edilmiştir. Bu teorik hesaplamaları desteklemek amacıyla bir de deneysel çalışma yapılmış, deneyden elde edilen sonuçların teorik hesaplamalarla uyum içinde olduğu  görülmüştür.

 

Anahtar Kelimeler: Katı yüzey ışınımı, zayıf ışınımlı alev, ısıl azot oksit, dolgu.


Tam Metin: PDF