İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 3 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

İstanbul metropolitan alanında geoit araştırması

Mehmet YILMAZ, Ersoy ARSLAN

Özet


Geoit uydularla belirlenen elipsoidal yükseklik ile nivelman ölçmeleriyle belirlenen ortometrik yükseklik arasındaki doğal bir bağdır. Geoit belirleme, enlem ve boylamı bilinen herhangi bir noktadaki geoit yüksekliğinin belirlenmesidir. Presizyonlu İstanbul geoidini belirlemek için hesaplamalarda enlem, boylam, elipsoidal ve ortometrik yükseklikleri bilinen 393 nokta, hesapların kontrollerinde ise 50 nokta kullanılmıştır. Geoit belirleme yöntemlerinden EGM96 yeryuvarı modeli ve GPS/nivelman yöntemi ile hesaplar yapılmıştır. Polinom katsayıları ve bulanık mantık yöntemi ile geoit belirlemede GPS/nivelman yöntemine göre belirlenen geoit yükseklikleri veri olarak kullanılmıştır. Bulanık mantık yöntemiyle en presizyonlu sonuçlar elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bulanık mantık, EGM96 yeryuvarı modeli, Geoit belirleme,GPS/nivelman, polinom katsayıları ile geoit belirleme.


Tam Metin: PDF