İTÜDERGİSİ/d, Cilt 4, Sayı 6 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

İzmir körfezi ve dolaylarının aktif tektonizmasının sismik yansıma verileri ile incelenmesi

Neslihan OCAKOĞLU, Emin DEMİRBAĞ

Özet


İzmir Körfezi, Alaçatı-Doğanbey-Kuşadası açıklarının aktif tektonizmasını incelemek amacıyla toplanan ve işlenen 975 km uzunluğundaki çok ve tek  kanallı sismik yansıma kesitlerinden  bölgede  birincil K-G  ve KD-GB gidişli genellikle sıkışma bileşenli aktif doğrultu atımlı fay sistemleri, ters faylar ve ikincil D-B gidişli normal faylar haritalanmıştır. Körfezin KKB-GGD gidişi Karaburun ters fayı ile sınırlanırken, güneyde Seferihisar yükselimi KD-GB doğrultulu Tuzla fayı kontrolündedir. Körfezin D-B uzanan iç kısmını güneyde İzmir normal fayı sınırlar. Bölgedeki aktif fay sistemlerinin gelişimi batıya kaçan Anadolu'nun Yunanistan engeli sonucu saatin tersi yönünde dönüşü ve Hellen yayına doğru GB hareketi sonucu oluşan kabaca D-B sıkışma, KD-GB gerilme rejimi ile açıklanmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Aktif tektonik, Batı Anadolu, doğrultu atımlı faylanma, İzmir Körfezi, sismik yansıma.


Tam Metin: PDF