İTÜDERGİSİ/d, Cilt 3, Sayı 2-3-4-5 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Kalıcı nesneleri destekleyen genişletilebilir bir sistem

Erdal KEMİKLİ, Nadia ERDOĞAN

Özet


Bilgisayar sistemlerinin giderek daha önemli bir bölümünü oluşturan yazılım bileşeni program geliştirmede yaşanan verimsizliğin sorunları ile karşı karşıyadır. Bu makalede programcı verimliliği problemini azaltacak genişletilebilir bir sistem tanımlanmaktadır. Tasarlanan sistem değişik uygulama türlerini destekleyebilecek bir esnekliğe sahiptir. Kalıcı nesneleri destekleyen Genişletilebilir bir Sistem (KGS), genişletilebilir sistemler için kalıcı nesne kavramına dayanan üniform bir model önermektedir. KGS ile kullanıcılar, veri ve programları kalıcı nesneler olarak değerlendirip tek bir arayüz ile yönetebilmektedir. KGS, nesneler arası haberleşme hizmeti, istekçi nesne yöneticisi, aktif nesne kütüphanesi, adlandırma ve güvenlik sunucusu, nesne sunucusu ve bir önderleyici ile Linux işletim sistemi üzerinde gerçeklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kalıcı nesne, işletim sistemi, genişletilebilir sistem, programlama.


Tam Metin: PDF