İTÜDERGİSİ/d, Cilt 1, Sayı 2 (2002)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

İstanbul?da coğrafi bilgi sistemleri ile hava kalitesinin incelenmesi

Esra G. BOZYAZI DAYLAN, Selahattin İNCECİK

Özet


Bu çalışmada, İstanbul’da ısınma mevsimlerinde ortalama SO2 konsantrasyonları ile arazi kullanımı ve nüfus arasındaki ilişkiler Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanılarak araştırılmıştır. 1992-2000 periyodunda ısınma mevsimlerinde ortalama SO2 konsantrasyonlarının zamansal değişimi incelenmiş ve azalan bir trend görül-müştür. CBS ile mekansal analiz yapılarak büyük yerleşim ve iş merkezlerini kapsayan bölgelerde yüksek SO2 konsantrasyon seviyeleri belirlenmiştir. İstanbul’da 5 istasyonda (Avrupa yakasında 2; Anadolu yakasında 3) ölçülen SO2 konsantrasyonlarına ait 1995-1996 ve 1999-2000 ısınma mevsimlerindeki dağılımlar karşılaştı-rılmış ve SO2 seviyelerinde azalma görülmüştür. SO2’deki bu azalmaya rağmen yüksek konsantrasyonların daha çok Avrupa yakasında meydana geldiği belirlenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Coğrafi bilgi sistemleri (CBS), hava kirliliği, kriging.

 

 


Tam Metin: PDF