İTÜDERGİSİ/d, Cilt 4, Sayı 6 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Kapalı ve açık kavitelerde türbülanslı ısı ve kütle transferi

Deniz ŞEKER, Nilüfer EĞRİCAN

Özet


Bu çalışmanın amacı, kapalı ve açık kavitelerde oluşan türbülanslı doğal taşınım problemini, ısı ve kütle transferinin birada olduğu durum için incelemektir. Bu amaçla, LES (Large Eddy Simulation) türbülans modeli kullanılarak, iki boyutlu kavite geometrilerinde, Boussinesq yaklaşımı kullanılarak, bir modifiye Rayleigh sayısı tanımı yapılmıştır. Bu tanımda, sıcaklık farkından kaynaklanan kaldırma kuvvetinin yanısıra, konsantrasyon farkından kaynaklanan kaldırma kuvveti de yer almaktadır. Modifiye Rayleigh sayısının 108-5.1010 aralığı için, LES (Large Eddy Simulation) modeli kullanılarak, nümerik analizlerle türbülanslı akış durumu incelenmiştir. Nümerik analizler için, Fortran programlama dilinde kod yazılmış ve bu kod çok-işlemcili billgisayarlarda çalışacak şekilde paralelleştirilerek, süperbilgisayarda çözümleme yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, Nusselt sayısı ve Sherwood sayısı korelasyonları olarak ifade edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Doğal taşınım, Rayleigh sayısı, türbülans, ısı ve kütle transferi, LES.


Tam Metin: PDF