İTÜDERGİSİ/d, Cilt 4, Sayı 3 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

İstanbul kentinde arazi kullanımının hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri yardımıyla tarihsel dönemlerde incelenmesi ve analizi

T. Murat ÇELİKOYAN, M. Orhan ALTAN

Özet


Arazi kullanımının belirlenmesi için günümüze değin farklı teknikler kullanılmış, bu teknikler dahilinde değişik veri tipleri değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmalar farklı ölçekte olup farklı amaca hizmet etmektedirler. Bu çalışmada, İstanbul kenti için sadece tek bir döneme ait değil, farklı dönemleri içeren arazi kullanımının tesbit edilmesi amaçlanmıştır. Bu şekilde, dönemler arasındaki değişimler tesbit edilerek bu değişimlerin analizleri yapılabilecektir. Adı geçen dönemlerin belirlenmesinde, verinin varlığı ve bu verinin ulaşılabilir olması dikkate alınmıştır. Bu şekilde 2000, 1987/88, 1968 ve 1940’lı yıllar dikkate alınmıştır. 2000 ve 1987/88 yılları için uydu görüntüleri, 1968 ve 1940’lı yıllar için hava fotoğrafları kullanılması planlanmıştır. Temel topoğrafik veri olarak farklı ölçekte basılı ve sayısal haritalar kullanılmıştır. Çalışmanın doğruluğunun araştırması sadece geometrik olarak yapılmayacak, çalışmanın sonucunda oluşturulacak coğrafi bilgi sistemi için tematik doğruluk araştırması da gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Arazi kullanımı, coğrafi bilgi sistemi, konumsal doğruluk, tematik doğruluk.


Tam Metin: PDF