İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 1 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Güney Marmara Bbölgesi'niümünün Nneotektoniği

H. Haluk SELİM, Okan TÜYSÜZ, A. Aykut BARKA

Özet


Neotektonik dönemde Kuzey Anadolu Fayı ve kolları, inceleme alanı ve Marmara Bölgesi’nde en etkin tektonik yapıyı oluşturmaktadırlar. KAF, Marmara Bölgesi’nde kuzey ve güney olmak üzere iki kola ayrılır. Bunlardan Marmara Denizi’nin kuzeyinden geçen kol kuzey kol, güneyinden ve inceleme alanından geçen kol ise güney koldur. İnceleme alanında kuzeyde Edincik, Kapıdağı, Bandırma-Mudanya yükselimleri, güneyde Uludağ yükselimi ve Söğütalan platosu yer alır. Bu iki yükselim alanının ortasında doğu-batı uzanımlı bir çöküntü (depresyon) alanı gelişmiştir. Bu yükselim alanları ve çöküntü alanı, neotektonik dönemde Kuzey Anadolu Fayı’nın güney kolunun etkinliği ve kontrolü ile meydana gelmişlerdir. Çöküntü alanı içerisinde ise bir çok çek-ayır biçiminde havzalar oluşmuştur. Bölgede KAF’ın güney koluna ait faylar Yenice-Gönen, Manyas-Mustafakemalpaşa, Uluabat ve Bursa faylarıdır. Sismolojik veriler bölgedeki depremlerin  büyük ölçüde KAF’a ait güney kol üzerinde meydana geldiğini, hasar yapıcı ve yıkıcı depremlerin  hem doğrultu atımlı hem de eğim atımlı faylar üzerinde oluştuğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Güney Marmara Bölgesi, Kuzey Anadolu Fayı, çek-ayır havza, yanal atımlı fay.

 

 


Tam Metin: PDF