İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 1 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Gemilerde bünyesel titreşimlerin incelenmesi

Reyhan ÖZSOYSAL, Ali İhsan ALDOĞAN

Özet


Kiriş olarak modellenmiş, büyük güverte açıklığına sahip gemilerde antisimetrik hareketler için titreşim analizi yapılırken eğilme ve burulma titreşim biçimleri bileşik olarak ele alınır Bunun nedeni kayma merkezi ile ağırlık merkezi arasındaki düşey uzaklığın büyük olmasıdır. Ayrıca açık en kesitli kiriş modellemelerinde burulma titreşim analizinde çarpılma etkisi de araştırılmalıdır. Örnek gemi görderi düzeltilmiş ince cidarlı kiriş olarak modellenmiş, böylece dönme ataleti, kesme şekil bozuklukları ve çarpılma terimlerini içine alan model kurulmuş, diğer bazı kiriş modellemelerine (Euler-Bernoulli, Rayleigh, Timoshenko, Düzeltilmiş Timoshenko ve İnce cidarlı) ait hareket denklemleri ile karşılaştırmalar yapılmıştır. Seçilen gemi model kirişine ait doğal frekanslar elde edilmiş ve dalgalı denizdeki tepkisel davranışları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler:  Kkiriş modellemesi, anti-simetrik titreşim, çarpılma rijitliği, rezonans.


Tam Metin: PDF