İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 3 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

GPS sabit istasyonlarında zaman serileri analizi

Mehmet Güven KOÇAK, Tevfik AYAN

Özet


IGS’e bağlı GPS sabit istasyonlarından Anadolu plakası ve yakın ve uzak çevresindeki noktalar seçilerek tasarlanan ağa ait günlük veriler 3 yıl için değerlendirilmiştir. Ağ çözümleri, daha başka ağ çözümleri ile birleştirilmiş ve seçilen noktalar kullanılarak datum tanımlaması yapılmıştır. Farklı fonksiyonel model ve datum kullanılarak iki ayrı çözüm elde edilmiştir. Bu çözümler sıfır çözümü olarak kabul edilen ve datum noktalarının global olarak dağıldığı çözüm ile karşılaştırılmıştır. Lineer regresyon kullanılmak suretiyle istasyonların Kuzey-Güney (KG) ve Doğu-Batı (DB) hız bileşenleri bulunmuştur. Zaman serilerinin güç spektrumu kullanılmak suretiyle doğrulukları hakkında çıkarımlar yapılmıştır. Serilerin Wavelet transformasyonu kullanılarak seçilen bazı istasyonlarda analizleri de yapılmıştır. Datum seçiminin, serilerden elde edilecek nokta hızlarını etkilediği gösterilmiştir. Ayrıca zaman serilerinden gerçekçi doğruluklar elde edebilmek için alternatif pratik bir yöntem önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: GPS, zaman serileri, doğruluk analizi, wavelet analizi.

 


Tam Metin: PDF