İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 1 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

H2SO4 çözeltisi içerisinde krom-nikelli çeliklerin aşınma davranışları

Yavuz SUN, Hüseyin ÇİMENOĞLU

Özet


Bu çalışmada, Fe-0.4C-27Cr-5Ni ve Fe-0.4C-18Cr-9Ni dökme çeliklerin konsantrasyonu % 0-10 arasında değişen H2SO4 çözeltisi içerisindeki aşınma davranışları incelenmiştir. Aşınma deneyleri, ileri-geri aşınma deney cihazında, 275 gr sabit yük altında ve 26 mm/s deney hızında 10 mm çapındaki Al2O3 bilyenin numune yüzeylerine sürtünmesi ile gerçekleştirilmiştir. Deney sonrası numune yüzeyinde oluşan aşınma izleri, yüzey profilometresi yardımı ile incelenmiş ve deney sonuçları aşınma iz alanları ölçülerek mm2 cinsinden alan kaybına göre değerlendirilmiştir. Deney sonuçları, Fe-0.4C-27Cr-5Ni çeliğinin Fe-0.4C-18Cr-9Ni çeliğine nazaran daha fazla aşındığını göstermiştir. Aşınma deneylerinin yapıldığı çözeltinin konsantrasyonunun artması çeliklerin aşınma direncini ve sürtünme katsayısını azaltmıştır.

Anahtar Kelimler :Cr-Ni çelikleri, aşınma, korozif aşınma, korozyon.


Tam Metin: PDF