İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 1 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

GPS ile konum belirlemede stokastik modellerin etkileri

M. Tevfik ÖZLÜDEMİR, Tevfik AYAN

Özet


GPS ölçmelerindeki en önemli hata kaynakları multipath etkisi ve gecikme etkisidir. Son yıllarda bu hataları en aza indirme amacıyla yapılan araştırmalar ağırlıklı olarak, yeni troposferik gecikme modellerin üretilmesi, multipath etkisinin modellenmesi ve yeni stokastik modellerin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu çalışmada sinyal kalitesine dayalı bir stokastik model ve bu modelin nokta konumlarının belirlenmesi üzerindeki etkileri incelenmektedir. Temel sinyal kalitesi ölçütü olan sinyal-noise oranına dayalı olan bu model GPS ölçüleri üzerinde uygulanmış ve geleneksel eş-ağırlıklı değerlendirme modeli ile karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Bu modelin uygulanmasıyla daha iyi koordinat çözümleri elde edilmiştir. Sonuçlar, ayrıca multipath etkisinin birbirini izleyen günlerdeki tekrarlanabilirliğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: GPS, stokastik model, sigma-ε.


Tam Metin: PDF