İTÜDERGİSİ/d, Cilt 4, Sayı 6 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Arabistan-Avrasya kıtasal çarpışma bölgesindeki depremlerin benzerlik ilişkileri

Onur TAN, Tuncay TAYMAZ

Özet


Depremlerin kaynak mekanizması ve kırılma süreçlerinin incelenmesiyle elde edilen faylanma parametrelerinin birbirleriyle olan ilişkileri sismolojideki temel konulardan biridir. Bu çalışmada Arabistan-Avrasya kıtasal çarpışma bölgesinde meydana gelmiş depremlere ait büyüklük, faylanma alanı, gerilme düşümü gibi parametrelerin birbirleriyle ilişkileri incelenmiştir. Sismik momentin, mb ve Ms büyüklükleriyle olan ilişkisi için bölgeye özgü yeni eşitlikler belirlenmiş ve bunların dünya genelindeki depremlerin kullanılmasıyla belirlenenlerden daha farklı olduğu görülmüştür. Ayrıca 20 depreme ait kayma dağılımı modellemesi sonuçlarından yararlanılarak belirlenen, sismik momentin diğer parametrelerle ilişkilerini içeren gözlemsel bağıntılar belirlenmiştir. Bu bağıntılar özellikle tarihsel depremlerin daha iyi anlaşılması açısından önem taşır.

Anahtar Kelimeler: Deprem kaynak parametreleri, ölçekleme ilişkileri, aktif faylanma, doğu Akdeniz, güncel levha etkileşimi.


Tam Metin: PDF