İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 1 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Anaerobik arıtmada pH ve amonyak inhibisyonu

Nursen ÖZ ELDEM, İzzet ÖZTÜRK

Özet


Amonyağın inhibe edici konsantrasyonlarına alıştırılmamış floküler ve granüler aşılarla karakterize edilen farklı anaerobik mikroorganizma gruplarının mezofilik şartlarda pH ve amonyak inhibisyonu karşısındaki davranışları toplam biyogaz üretiminin izlendiği metanojenik aktivite testi kullanılarak belirlenmiştir. Deneyler, dört farklı pH değerinde (6.8, 7.4, 7.8, 8.4) ve 6 farklı Toplam Amonyak Azotu (TAN) konsantrasyonunda (262 mg/l (kontrol), 1000, 1500, 2000, 2500, 3000) yürütülmüştür. Zamana karşı çizilen biyogaz üretim eğrileri kullanılarak eklenik metan üretim eğrileri elde edilmiştir. Eklenik metan üretim eğrilerinin modellenmesinde modifiye edilmiş Gompertz eşitliği kullanılmıştır. Değerlendirmeler sonucunda Gompertz modelinin, deneysel verilerin çok büyük bir kısmına iyi uyum gösterdiği bulunmuştur.

 

Anahtar Kelimeler: Amonyak inhibisyonu, anaerobik arıtma, mezofilik şartlar, metan üretim fazı.


Tam Metin: PDF