İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 1 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Atama problemi için yeni bir çözüm yaklaşımı

Adalet ÖNER, Füsun ÜLENGİN

Özet


Bu çalışmanın amacı klasik atama problemi için özgün bir çözüm yöntemini tanıtmaktır. Atama probleminin çözümünde en çok bilinen yöntem  Macar yöntemidir. Bu yöntemde maliyet  matrisi her seferinde sistematik bir şekilde yeni bir indirgenmiş matrise dönüştürülerek çözüme gidilmektedir. Yöntem gereği indirgenmiş maliyet matrisindeki sıfır elemanlar en az sayıda çizgi ile kapatılmakta ve buna göre matris üzerinde işlem yapılmaktadır. Ancak problemin büyüklüğü arttıkça ve indirgenmiş maliyet matrisinde sıfır eleman sayısı çoğaldıkça, matristeki sıfır elemanlarını kapatmak üzere gereken en az sayıda çizgi sayısı ve bu çizgilerin nasıl çizilmesi gerektiği sorunu ortaya çıkar. Bu çalışmada Macar yöntemindeki bu boşluğu doldurmak üzere özgün bir yöntem tanıtılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Atama problemi, Macar yöntemi.


Tam Metin: PDF