İTÜDERGİSİ/d, Cilt 4, Sayı 3 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Anyonik toplayıcılar varlığında huntitin (Mg3Ca(CO3)4), flotasyon davranışı

M. Olgaç KANGAL, Ali GÜNEY

Özet


Bu çalışmada, KOl ve Flotinor FS-2 gibi anyonik toplayıcılar varlığında, huntitin flotasyon davranışı ve elektrokinetik özellikleri belirlenerek; Mg+2 ve Ca+2 gibi ortak iyonların etkisi araştırılmıştır. Ayrıca, huntitin yüzey özelliklerinde Na2SiO3.5H2O, CMC gibi kontrol reaktiflerinin ve pH’nın etkisi incelenmiştir. Elektrokinetik ölçümler, huntitin eş elektrik noktasının 8.0 olduğunu göstermektedir. 10-2 M MgCl2 ve CaCl2 kullanıldığında, huntitin yüzey yükü pozitif olmaktadır. KOl, Flotinor FS-2 ile karşılaştırıldığında daha etkili olduğu, Mg+2 ve Ca+2 iyonlarının huntitin yüzebilirliği üzerinde yeterli bir etki yaratmamıştır. Na2SiO3.5H2O, huntitin yüzebilirliğinde belirgin bir etkisi yoktur. CMC ile yapılan flotasyon deneyleri, huntit üzerinde büyük bir bastırıcı etkisinin olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Huntit, anyonik toplayıcılar, eş elektrik noktası, mikroflotasyon.


Tam Metin: PDF