İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 2 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Atölye tipi çizelgeleme problemleri için parçacık sürü optimizasyonu yöntemi

Mehmet ŞEVKLİ, M. Mutlu YENİSEY

Özet


Popülasyon temelli sezgisel yöntemlerden biri olan Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO), kuş ve balık sürülerinin sosyal davranışlarından etkilenerek geliştirilen yeni bir eniyileme yöntemidir. Bu makalede, zor çizelgeleme problemleri arasında yer alan Atölye Tipi Çizelgeleme problemlerinin çözümü için, bir PSO modeli, Değişken Komşuluk Arama yöntemi ile birlikte geliştirilmiştir. Oluşturulan bu model, tamamlanma zamanı performans ölçütüne göre literatürde yer alan bazı zor test problemleri üzerindeki sonuçları incelenmiş ve iyi sonuçlar veren diğer sezgisel yöntemlerin sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Sonuçta genel olarak önerilen modelin diğer yöntemlere göre daha iyi veya eşdeğer seviyede olduğu görülmüştür.

 

Anahtar Kelimeler: Atölye tipi çizelgeleme, parçacık sürü optimizasyonu, sezgiseller.


Tam Metin: PDF