İTÜDERGİSİ/d, Cilt 4, Sayı 1 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Asfalt film kalınlığının bitümlü karışımların yaşlanmasına etkisi

Burak ŞENGÖZ, Emine AĞAR

Özet


Trafik hacmindeki ve dingil yüklerindeki artışlar ve üretim hataları, yollardan beklenen performansı ve hizmet ömrünü düşürmekte, tekerlek izi oluşumu, yorulma ve düşük sıcaklık çatlakları gibi bozulmalara sebep olmaktadır. Kaplamanın öngörülen ömür ve konfor düzeyinin sağlanması, büyük ölçüde karışımlarda kullanılan bitümlü bağlayıcının özelliklerine bağlıdır. Bu özelliklerin en önemlilerinden biri yaşlanmadır. Yaşlanma, özellikle oksidasyon nedeni ile asfaltın sertleşmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, bitümlü karışımlarda yaşlanma üzerinde asfalt film kalınlığının etkisini incelemek üzere kısa (135ºC, 4 saat) ve uzun dönem (85ºC, 120 saat) yaşlandırılmış numuneler üzerine esneklik modülü deneyi uygulanmıştır. Esneklik modülü model eğrileri film kalınlığına bağlı olarak incelendiğinde yaşlanmaya ilişkin optimum asfalt film kalınlığının 9-10μ aralığında değiştiği görülmüştür.

 

Anahtar Kelimeler: Asfalt film kalınlığı, bozulmalar,oksitlenme, yaşlanma.


Tam Metin: PDF