İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 5 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

ANAMMOX prosesi ile amonyum giderimi ve Anammox popülasyonunun karakterizasyonu

Didem GÜVEN, Seval SÖZEN

Özet


Atıksuların alıcı ortama deşarjında özellikle azot bileşenleri için getirilen sıkı standartlar mevcut sistemlerin yerine alternatif yöntemlerin geliştirilmesini gerektirmektedir. Anaerobik amonyum oksidasyonu (Anammox), özellikle yüksek azot yüküne sahip atıksuların arıtılmasında yeni ve güçlü bir sistem olarak ortaya konmuştur. Bu çalışmada tam karışımlı sürekli bir anammox reaktöründe yüksek konsantrasyonda amonyum içeren sentetik atıksu kullanılarak, 262 gün boyunca amonyum giderim verimi incelenmiştir. 1. ve 262. günler arasında sisteme verilen amonyumun %90’ının ve nitritin %99’unun giderildiği görülmüştür. Reaktörden biyokütle atılmadığından, sistem kademeli olarak artırılan azot ile yüklenmiştir. Yüklemedeki bu artış sonunda hacimsel nitrit ve amonyum dönüşüm hızı ve nitrat üretim hızı artmıştır. Çalışmada anammox prosesini yürüten mikroorganizma topluluğunun FISH analizi ile karakterizasyonu yapılmıştır. Prosesi oluşturan biyokütle topluluğunun Planktomaysit türünde Anammox bakterilerinin Dokhaven-2 alt türünden oluştuğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Anammox, amonyum, Flüoresan in situ hibridizasyon (FISH).


Tam Metin: PDF