İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 2 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Avrupa kaynaklı aerosollerin Türkiye'ye taşınımı

Tayfun KINDAP, Mehmet KARACA

Özet


Şehirleşmenin yaygın olduğu Türkiye’nin kuzey ve batı kısımlarında genellikle yüksek hava kirliliği olayları ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bununla birlikte, bu kirliliğin büyük bir kısmından sorumlu olduğu düşünülen Avrupa ülkeleri için, şu ana kadar, uzun mesafeli taşınımlar açısından kapsamlı bir araştırma yapılmadığı görülmüştür. Bu çalışmada amaç, Istanbul hava kirliliğine, Avrupa kökenli uzun mesafeli aerosol taşınımlarının hem niteliksel hem de niceliksel olarak katkısını araştırıp, tüm yönleriyle açıkça ortaya koymaktır. Bu çalışmanın sonucunda, söz konusu katkının zaman zaman şehrin kirliliğinin yarısından sorumlu olduğu açıkça ortaya konulmuştur.

 

Anahtar Kelimeler: Hava Kirliliği, Uzun mesafeli taşınım, Emisyon modeli, PM10.


Tam Metin: PDF