İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 4 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Akışkanla dolu yarıçapı değişken elastik tüplerde zayıf nonlineer dalgalar

İlkay BAKIRTAŞ, Hilmi DEMİRAY

Özet


Bu çalışmada, kan, sıkışmaz ve viskoz olmayan bir akışkan ve büyük damarlar, değişken yarıçaplı, ön gerilmeli, ince, dairesel konik elastik tüp olarak kabul edilerek, böyle bir tüp içerisinde zayıf nonlineer dalgaların yayılımı indirgeyici pertürbasyon yöntemi kullanılarak incelenmiş ve evolüsyon denklemi olarak değişken katsayılı Korteweg-de Vries (KdV) denklemi elde edilmiştir. Bu evolüsyon denkleminin yalnız dalga (solitary wave) tipi bir çözümü kabul ettiği gösterilmiş ve ilerleyen dalganın hızı belirlenmiştir. İlerleyen dalga hızının yarıçapı genişleyen tüpler için, orijinden uzaklaştıkça azaldığı; buna karşılık yarıçapı daralan tüpler için orijinden uzaklaştıkça arttığı gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yarıçapı değişken elastik tüp, yalnız dalga, indirgeyici pertürbasyon yöntemi


Tam Metin: PDF