İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 2 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Akış tipi çizelgeleme problemi için KKE parametre eniyileme

Betül YAĞMAHAN, Mehmet Mutlu YENİSEY

Özet


Bu çalışma kapsamında, NP-zor tipi problem olarak bilinen permütasyon akış tipi çizelgeleme probleminin Karınca Kolonileri Eniyileme (KKE, Ant Colony Optimization-ACO) ile çözümünde kaliteli sonuçlar elde et-mek üzere parametre eniyileme gerçekleştirilmiştir. Ele alınan çizelgeleme problemi, tüm makinelerde aynı sıraya sahip işlerin çizelgelenmesinden oluşur. KKE, birleşik eniyileme (combinatorial optimization) prob-lemleri için son zamanlarda kullanılan umut verici metasezgisel bir yaklaşımdır. Burada öncelikle örnek test problemleri üzerinde denemeler yapılmış ve test edilecek uygun parametre değerleri tespit edilmiştir. Daha sonra en uygun parametreleri tespit etmek üzere iki seviyeli bir deneysel tasarım uygulanmıştır. Yapılan de-neysel çalışmalar sonucunda algoritmanın performansının dikkate değer şekilde arttığı gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Karınca kolonileri eniyileme, akış tipi, metasezgisel, parametre eniyileme.


Tam Metin: PDF