İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 3 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

100 ppm'den küçük ölçüm belirsizliğine sahip 100 kV yüksek doğru gerilim bölücüsü

Ahmet MEREV, Özcan KALENDERLİ

Özet


Bu makalede, 100 ppm ölçüm belirsizliğine sahip, kalibrasyon standardı olarak kullanılmak üzere tasarımı ve yapımı gerçekleştirilen 100 kV’luk bir yüksek doğru gerilim bölücüsüyle ilgili yapılan çalışmalar sunulmuştur. Yüksek doğru gerilimlerin ölçülmesinde yaygın olarak dirençsel gerilim bölücüler kullanılır. Bunların çevirme oranları, kesin olarak bilinmeli ve gerilime bağlı olmamalıdır. Uygulanan gerilimin yüksekliğiyle çevirme oranı, temelde üç faktöre bağlı olarak değişir. Bunlar, dirençlerin ısınmasına bağlı olarak direnç değerlerindeki değişim, kaçak akımlar ve korona boşalmalarıdır. Gerilim bölücünün yapımı, bu faktörler hesaplanarak gerçekleştirilmiştir. Yapım sonrasında performans deneyleri yapılmıştır. Deney sonuçları ile teorik sonuçların uyumlu oldukları görülmüştür. Son olarak gerilim bölücünün belirsizlik bütçesi oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yüksek doğru gerilim bölücüsü, ölçüm belirsizliği, yüksek gerilim izlenebilirliği.


Tam Metin: PDF