İTÜDERGİSİ/d, Cilt 4, Sayı 4 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Alum çamurlarının ikili şartlandırılması

Elif YILMAZ KOCAKULAK, Lütfi AKÇA

Özet


Bu çalışmada ikili polieletrolit (PE) şartlandırmayla alum çamurlarının susuzlaşabilirliği araştırılmıştır. Farklı PE dozajlarının şartlandırmaya etkileri araştırılmıştır İyi bir şartlandırma ve dolayısıyla susuzlaşabilirliğin elde edilebilmesi için optimum şartlandırıcı ve şartlandırıcı dozu belirlenmiştir En uygun şartlandırıcı olarak katyonik (Hyd. CP 509), anyonik(Hyd.7170) ve noniyonik (Hyd.8000) PE’ler seçilerek deneyler yürütülmüştür. Çamur numuneleri değişik karıştırma koşulları altında tekli ve ikili şartlandırmaya tabi tutularak susuzlaşabilirlik özellikleri birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Çamurun yumak direnci ve zeta potansiyeli ölçülerek susuzlaşabilirlik üzerine etkileri araştırılmıştır. İkili şartlandırma deneylerinde şu sonuçlara ulaşılmıştır. İkili şartlandırmada tekli şartlandırmaya göre daha iyi susuzlaşabilirlik sağlanmakta, daha az PE ilavesi ile minimum KES değerine ulaşılmakta ve daha güçlü yumaklar elde edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İkili şartlandırma, susuzlaştırma, flokülasyon, polielektroli, kapiler emme süresi.


Tam Metin: PDF