İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 6 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

% 0.03 Nb ve % 0.05 V'lu bir boru hattı çeliğinde mikroyapı-mekanik özellik ilişkisi

M. Zeki MAHMUTOĞLU, Hüseyin ÇİMENOĞLU

Özet


Petrol ve doğal gaz taşımacılığında kullanılan borular, API (American Petroleum Institute) standartları doğrultusunda yüksek mukavemetli, tok ve yüksek kaynaklanabilirlik kabiliyetine sahip çeliklerden üretilmektedir. Bu çelikler, Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı (YMDA) çelikler olup, termomekanik haddeleme yöntemiyle, ilgili standartlardan daha üstün özelliklerde üretilmektedir. Petrol ve gaz boru hattı çeliğini üreten bütün çelik firmaları, proses parametrelerini kendi işletme şartlarına göre tespit ederek üretimlerini gerçekleştirmektedir. Bu çalışmada, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’de (ERDEMİR) üretilen API X60 kalite boru hattı çeliğinin, mikroyapı-mekanik özellik ilişkisi incelenmiştir. Ferrit tane boyutu küçüldükçe; akma ve çekme mukavemeti ile sertliğin arttığı, uzamanın ise değişmediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Mekanik özellikler, boru hattı çeliği, Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı (YMDA) çelikler, Hall-Petch bağıntısı, ferrit tane boyutu.


Tam Metin: PDF