İTÜDERGİSİ/d, Cilt 4, Sayı 5 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Isı köprüsü problemlerinde kullanılan matematik modellerin karşılaştırılması

Güler AKGÜN, Şükran DİLMAÇ

Özet


Bu çalışmada, ara kat ve teras çatı döşemelerinden oluşan ısı köprülerinin modellenmesi için kullanılabilecek basit yaklaşımlar değerlendirilmiştir. Ara kat döşemelerinin incelenmesinde, uzun kanatçık modeli ile TS 8441’de duvar-kolon birleşimleri için tanımlanan hesap yönteminin döşeme-duvar birleşimlerine uyarlanması denenmiş ve her iki yöntem ile elde edilen sonuçlar, bir başka çalışmada verilen ölçüm sonucu ile ve farklı yalıtım sistemleri için QuickField programından elde edilen hesap sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda aynı yaklaşımların teras çatı döşemeleri için kullanılamayacağı belirlenmiştir. Teras çatı döşemeleri için sınır-değer problemi ve elektrik benzeşim metodu kullanılmıştır. Hesap sonuçlarının ölçüm değerlerinden sapması, en fazla 1oC mertebesinde kalmıştır.

Anahtar Kelimeler: Isı köprüleri, ara kat, teras çatı, uzun kanatçık modeli, elektrik benzeşim metodu.

 


Tam Metin: PDF