İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 6 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

İnce daneli zeminlerde SPT sonuçlarının düzeltilmesi üzerine bir çalışma

Osman SİVRİKAYA, Ergün TOĞROL

Özet


Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) zemin incelemelerinde en sık kullanılan ve en eski arazi deneylerinden biridir. Son yıllarda düzeltilmiş SPT-N değeri ile çeşitli zemin özellikleri arasındaki ilişkiler bir çok araştırmacı tarafından incelenmiştir. Bu bağlamda, arazide ölçülen değerler üzerinde yapılan düzeltmeler, çok önemli olmaktadır. Bu çalışmada, düzeltme faktörlerini belirlemek amacıyla Türkiye’de SPT’nin uygulaması ve deneyde kullanılan aletleri içeren geniş kapsamlı anket çalışması yapılmıştır. SPT-N ile serbest basınç mukavemeti (qu) arasında korelasyonlar araştırılmış, daha önceki çalışmalarla karşılaştırılması ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yapılan bir çok zemin araştırmasından elde edilen veriler üzerinde düzeltmelerin etkisinin kontrolü yapılmıştır. SPT kullanılarak, qu gibi ince daneli zeminlerin mühendislik özelliğinin büyük bir doğrulukla belirlenebileceği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İnce daneli zeminler, korelasyon, SPT, basınç mukavemeti.


Tam Metin: PDF