İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 2 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

İletim Hattı Matrisi yöntemi ile ekranlama etkinliği ve özgül soğurma oranı hesabı

M. Orhan ÖZYALÇIN, Levent SEVGİ, Ercan TOPUZ

Özet


İletim Hattı Matrisi (İHM) yöntemi günümüzde sıkça kullanılmaya başlanan zaman-domeni tekniklerden birisidir. Bu çalışmada, söz konusu teknik öncelikle analitik çözümleri mevcut olan problemlere uygulanarak kalibre edilmiş ve geçerliliği gösterilmiş, analitik çözümün henüz mevcut olmadığı problemlerde ise diğer bir zaman-domeni yöntemi olan Zamanda Sonlu Farklar (ZSF) yöntemi ile karşılaştırılmıştır. Ele alınan iki önemli problem, ekranlama etkinliği (EE) ve özgül soğurma oranı (ÖSO)’dır. Bu problemlerin ortaya çıktığı yapıların modellenmeleri hayli karmaşık ve zor olduğu gibi bu büyüklüklerin deneysel olarak belirlenmesi de çoğu kez olanaksızdır. Bu nedenle her iki problemin çözümünde de sayısal yöntemler en yaygın ve etkili yaklaşımı oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İletim hatları, İHM yöntemi, ZSF yöntemi, ekranlama etkinliği, özgül soğurma oranı.


Tam Metin: PDF