İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 2 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Ilıman bölgelerde düşük kirlilik yüküne sahip atıksuların havasız arıtımı

Çiğdem YANGIN GÖMEÇ, Veysel EROĞLU

Özet


Etkili hacimleri 6.45 litre olan iki adet Yukarı Akışlı Çamur Yataklı (YAÇY) reaktör, evsel atıksu karakterindeki sentetik su beslenerek, sürekli sistemler olarak çalıştırılmıştır. Mezofilik YAÇY reaktör 35±2.0°C’de çalıştırılırken psikrofilik (soğuk seven) reaktör başlangıçta oda sıcaklığında çalıştırılmış, daha sonra sıcaklık adım adım 10±2.0°C’e düşürülmüştür. 10±1.0°C ve 35±2.0°C’de, 12 saat hidrolik bekleme süresinde sırasıyla %82 ve %92 civarında KOİ giderimleri gözlenmiştir. Biyogaz üretimleri, ³ 16°C’de her iki reaktörde hemen aynı gözlenmiş, sıcaklık 10±1.0°C’e düşürüldükten sonra belirgin bir azalma göstermiştir. Psikrofilik reaktör verimi daha düşük ölçülse bile, düşük kirlilik yükündeki atıksuların havasız arıtımı başarılı şekilde gerçekleştirilmiş, ilave ısıtma ihtiyacı göstermeyerek daha ekonomik arıtım sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Düşük maliyetli arıtım, düşük kirlilikte atıksular, psikrofilik, YAÇY reaktör.


Tam Metin: PDF