İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 4 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

İnsan kaynakları yönetiminin firma finansal performansı üzerindeki etkisi

Zafer AĞDELEN, Haluk ERKUT

Özet


Son yıllarda yapılan çalışmalar, firmaların sürdürülebilir bir rekabetçi avantajı başarmasında, sahip oldukları insan kaynaklarının hayati öneme sahip bir rol oynayabileceğini göstermektedir. Bu çalışmanın amacı  insan kaynakları yönetim uygulamalarının firma finansal performansı üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Bu amaçla literatür araştırması sonucunda İnsan Kaynakları Katkı Modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen modelin işletilmesi için firmalardan veri toplanmış ve  model istatistiksel analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilerek değerlendirilmiştir. Türkiye'de üretim sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren 54 firmadan toplanan verilere dayanan sonuçlar, insan kaynakları yönetim uygulamalarının firma finansal performansı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Firma performansı, insan kaynakları yönetimi, katkı modeli.


Tam Metin: PDF