İTÜDERGİSİ/d, Cilt 10, Sayı 1 (2011)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Büyük yatırım analizlerinde yeni genel bir yöntem

Burak Ömer SARAÇOĞLU, Ahmet Yücel ODABAŞI

Özet


Bu araştırma genel olarak büyük yatırımların gerektiği sektörlerde yatırım analizleri problemlerine çözüm olmayı amaçlayan çalışmalardan biridir. Bu çalışma sırasında çeşitli alanlarda sınıflandırma bilimi çalışması yapılmış olmasına rağmen bu makale ile sadece yatırım analizleri literatür taraması çalışması sunulmuştur. Yatırım analizleri sınıflandırma bilimi çalışmasında 40 makale ve kitap detaylı şekilde taranmıştır ve özlü şekilde sunulmuştur. En eski eser 1988 yılında yayımlanmıştır, en yeni eser 2007 yılında yayımlanmıştır. Bu kaynaklardan detaylı şekilde faydalanarak çeşitli performans göstergeleri açıklanmış ve sunulmuştur. Bu makale çok amaçlı karar verme optimizasyonuna bağlı bulanık mantık temelli çok seçimli karar verme yöntemlerine dayalı yeni genel bir yöntemin yatırım analizlerinde kullanılabilmesi için hazırlanmış bir doktora tezinin belirli bir bölümünün sunulması için hazırlanmıştır. Yöntem üç aşamadan oluşmaktadır. Birincisi ön karar verme aşaması olup 15 adımdan oluşmaktadır. İkinci aşama ise 31 ana adımdan oluşmaktadır. Son aşama ise 5 ana adımdan oluşmaktadır. Bu aşamalar en özlü şekilde bu makale ile sunulmuştur. Bu makale ile sunulmamış olsa bile bu yöntem Gelibolu Gemi Endustrisi Sanayi ve Ticaret A.Ş. için yeni gemi inşaa ve sanal liman – bakım onarım tersanesi yatırım analizleri vaka çalışmasında uygulanmıştır. Makalenin sonuç bölümünde, bahsi geçen doktora çalışmasına dayalı olabilecek gelecek çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.     

 

Anahtar Kelimeler: Yatırım analizleri, gemi inşaatı, liman yatırımı, karar verme yöntemleri, bulanık mantık.


Tam Metin: PDF