İTÜDERGİSİ/d, Cilt 10, Sayı 1 (2011)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Çok noktadan bağlı tanker-şamandıra bağlama sistemi seçiminde bulanık çok ölçütlü karar verme

Ayhan MENTEŞ, İsmail Hakkı HELVACIOĞLU

Özet


Çok noktalı tanker-şamandıra bağlama sistemi (spread mooring system), belirli coğrafik konumlarda, pek çok olası hava koşulu altında tankerlerin sabit bir konumda bağlanmasında kullanılan bir açık deniz yapısıdır. Bu sistemler, çeşitli su derinliklerinde kurulabilmeleri, değişik tonajdaki gemilerin bağlanmasına olanak sağlamaları ve uzun servis yaşamları nedeniyle oldukça yaygın bir şekilde kullanılan bağlama şeklidirler. Çok noktalı tanker-şamandıra bağlama sistemini tasarlarken, ilk yatırım maliyeti, işletme maliyeti, güvenilirlik, şamandıra bağlama donanımı özellikleri, işlem zamanı, bağlama yükü büyüklükleri vb. gibi sistem tasarımı üzerinde etkili olan pek çok öz niteliği dikkate almak gerekmektedir. İlk yatırım maliyeti gibi bazı öz nitelikler deterministik özellikler içerirken, güvenilirlik gibi bazı öz nitelikler ise bulanık özellikler içermektedirler. Bu nedenle, farklı coğrafik bölgelerde kullanılacak en uygun bağlama sisteminin seçim süreçlerinde, bu kararlara rehberlik edecek bir bulanık algoritmaya gereksinim vardır. Pek çok belirsizliğe sahip tanker-şamandıra bağlama sistemi konfigürasyonları arasında, en uygun bağlama sistemine karar vermek için, Bulanık Çok Ölçütlü Karar Verme yöntemlerinin kullanımı problemin bulanık doğası nedeniyle, uygun bir yaklaşım olacaktır. Bu çalışmanın amacı, çok noktalı tanker-şamandıra bağlama sistemleri için en uygun bağlama şekline karar verebilecek bir yöntem geliştirmektir. Önerilen yöntem, bulanık ortamda çok noktalı bağlama sistemi seçim işleminde, problemin çözümlemesi ve öz niteliklerin ağırlıklarının belirlenmesi aşamasında bulanık AHP (Analitik Hiyerarşi Süreci), bağlama sistemlerinin sıralanması ve seçimi aşamasında ise bulanık TOPSIS (İdeal Çözüm Benzerliği Tercih Sıralaması Tekniği) yöntemlerinden oluşur. Geliştirilen yöntem, endüstride pek çok karar verme probleminde rahatlıkla kullanılabilecek esnek bir yapıya sahiptir.

 

Anahtar Kelimeler: Çok noktalı bağlama sistemi, karar verme, bulanık çok öz nitelikli karar verme yöntemleri, tanker.


Tam Metin: PDF