İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 1 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Çok amaçlı karar verme problemlerine etkileşimli bir yaklaşım

Bülent BÖLAT, Ahmet KUZUCU

Özet


Bu çalışmada; Çok Amaçlı Karar Verme Problemlerinin Çözümü’ne yönelik etkileşimli bir yöntem olan SEMOPS (Sequental Multiobjective Problem Solving) yaklaşımı incelenmektedir. Bir nehrin su kalite yönetimi, çok sayıdaki amaç, kısıt, karar değişkenleri ve nonlineerlikleri nedeniyle örnek seçilmiş ve SEMOPS yöntemiyle etkileşimli olarak çözülmüştür. MATLAB tabanlı genel bir program geliştirilmiş ve sonuçların Karar Verici tarafından sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi ve bir sonraki adımda programa verilmesi gereken seçim bilgilerinin doğru yapılabilmesi için bir kullanıcı arayüzü oluşturulmuştur. Bu etkileşimli yöntemin kullanılması, Karar Vericiye problemin çözümü safhasında hem istek seviyelerini amaçlarına göre yeniden gözden geçirebilmesini hem de arzu ettiği sonuca adım adım ulaşması esnekliğini sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çok amaçlı karar verme, optimizasyon, SEMOPS yöntemi.


Tam Metin: PDF