İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 4 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Coulomb gerilme etkileşimleri ve 1999 Marmara depremleri

Ziyadin ÇAKIR, Aykut BARKA, Serdar AKYÜZ

Özet


Bu çalışmada, Coulomb gerilme yöntemi kullanılarak, 1999 yılı öncesinde Marmara bölgesinde oluşan büyük depremlerin 17-Ağustos-1999 İzmit ve 12-Kasım-1999 Düzce depremlerini nasıl etkilediği, İzmit depreminin Düzce depremine olan etkisi ve günümüzde Marmara bölgesindeki deprem tehlikesi araştırılmıştır. InSAR ve GPS verileriyle bulunan fay parametrelerinin kullanıldığı Coulomb gerilmesi hesaplamaları İzmit depreminin, önceki depremlerden kaynaklanan statik gerilme artışının oluştuğu bir alanda meydana geldiğini göstermektedir. 1999 yılı öncesi depremlerin Düzce fayı üzerindeki gerilmeyi azaltmasına rağmen, Düzce depreminin İzmit depreminden kaynaklanan yüksek gerilme artışı nedeniyle tetiklendiği sonucu bulunmaktadır. Düzce ve öncesi depremler Adalar fayı üzerindeki gerilmeyi 5 bar’ın üzerinde yükselterek Marmara bölgesindeki deprem riskini arttırmış bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: 1999 Marmara depremleri, Coulomb kırılma gerilmesi, fay etkileşimi, deprem tehlikesi.


Tam Metin: PDF