İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 3 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Burdur Fethiye fay zonu tektonik hareketlerinin GPS ile belirlenmesi

Saffet ERDOĞAN, Muhammed ŞAHİN

Özet


Burdur Fethiye fay zonu Türkiye’nin güneybatısında tektonik olarak oldukça aktif bir bölgede yer almaktadır. Tarihi kayıtlara göre bölge birçok defa depremlerle yıkıma uğramıştır. Bölgedeki tektonik hareketleri belirlemek amacıyla bölgenin karakteristiğini yansıtan 10 nokta tesis edilerek GPS ölçümleri yapılmıştır. İlk periyot ölçüler Ağustos 2003 de ikinci periyot ölçüler de Mart 2004’de gerçekleştirilmiştir. 3. periyot ölçülerde ağa 6 yeni nokta daha eklenmiştir. 4. periyot ölçümler ise Ağustos 2005’te gerçekleştirilmiştir. GPS ölçüleri GAMIT GLOBK yazılım takımı ile değerlendirilmiştir. Bu makalede GPS ölçülerinden elde edilen sonuçlar irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Burdur Fethiye Fay Zonu, GPS, GAMIT GLOBK.


Tam Metin: PDF