İTÜDERGİSİ/d, Cilt 1, Sayı 1 (2002)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Dağıtılmış nesneye dayalı sistemler için dağıtılmış bileşik nesne modeli

Güray YILMAZ, Nadia ERDOĞAN

Özet


Dağıtılmış sistemleri çekici kılan en önemli tasarım konusu, dağıtım ile ilgili tüm detayların kullanıcılara saydam olarak gerçekleniyor olmasıdır. Ancak, hali hazırdaki geniş alan dağıtılmış sistemlerinin bu konuyu tam olarak çözebildiklerini söylemek mümkün değildir. Bundan dolayı, bu çalışmada Dağıtılmış Bileşik Nesne olarak adlandırılan yeni bir nesne modeli geliştirilmiştir. Aynı zamanda, Java programlama dilini kullanarak dağıtılmış uygulamalar geliştiren yazılımcılar için tekdüze bir arayüz sağlayan, Dağıtılmış Bileşik Nesne Tabanlı Ortam ara katman yazılımı da tasarlanmış ve gerçeklenmiştir. Bu katman uygulama programcılarına bir çok dağıtılmış uygulama için gerekli olan haberleşme, verilerin kopyalanması, parçalanma, tutarlılık, uygulamaların dinamik olarak yüklenmesi v.b. gibi temel mekanizmaları sağlar.

 

Anahtar Kelimeler: Dağıtılmış bileşik nesne, nesneye yönelik programlama, dağıtılmış nesneye-dayalı sistemler, bilgisayar destekli birlikte iş yürütme.


Tam Metin: PDF