İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 1 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Kumların drenajlı davranışının mikromekanizmaya bağlı olarak endokronik teori kapsamında modellenmesi

Atila SEZEN, Atilla ANSAL

Özet


Mikroskobik değişkenlerin ve bunların şekil değişimi ile birlikte değişimlerinin belirlenmesi ve tanecikli ortama ait bu değişkenlerle sürekli ortam arasındaki bağlantının sade ve basit bir şekilde kurulması oldukça önemli ve büyük bir sorundur. Bu çalışmada, mikroskobik sürece ait içsel durum değişkenlerine dayalı olması ve sürekli ortamda tanımlanabilen bünye ifadelerine olanak vermesinden dolayı, endokronik teorinin olanakları geliştirilmeye çalışılmıştır. Zemin davranışının mikro ölçekte gerçekleşen sürecinin anlaşılması amacıyla, ilkin, hangi mikro ölçek değişkenlerinin zemin davranışını izah edebileceği tartışılmıştır. Daha sonra, zeminlerin şekil değiştirmesinin mikromekanizması bir seri sava bağlı olarak izah edilerek, endokronik bünye ifadeleri elde edilmiştir ve önerilen modelin öngörü kapasitesi drenajlı üç eksenli basınç koşulları için irdelenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Zemin modelleri, kum, mikromekanizma, endokronik model.


Tam Metin: PDF