İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 1 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Plazma nitrürlenmiş sert metal plaketlerde performans araştırması

Ufuk ÖZDEMİR, Muzaffer ERTEN

Özet


Bu çalışmada, talaş kaldırmada kullanılan sinterlenmiş karbür plaketler değişik nitrürleme şartları altında iyon nitrürlenmişler ve belli talaş kaldırma şartları altında kullanılarak ömür performansları araştırılmıştır. Diğer bir ifadeyle plazma nitrürlemenin plaket performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, sert metal plaketler değişik nitrürleme parametreleri (sıcaklık, süre ve gaz karışım oranı) altında nitrürlenmişler ve nitrürleme sonrasında plaket özelliklerinde (yüzey sertliği, yüzeyde oluşan tabaka kalınlıkları, sürtünme katsayısı) meydana gelen değişimler izlenmiştir. Ayrıca nitrürlenmiş ve nitrürlenmemiş plaketler talaş kaldırma deneylerine tabii tutularak, plaket aşınmaları ölçülmüştür. Böylece nitrürleme parametreleri ile plaket özelliklerinde meydana gelen değişimler ilişkilendirilerek, iyon nitrürlemenin plaket performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Plazma (İyon) nitrürleme, yüzey sertliği, sürtünme katsayısı, serbest yüzey aşınması.


Tam Metin: PDF