İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 1 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Yeni bir fakoemülsifikasyon cihazı tasarımı ve uygulaması

Hüseyin HALICI, İnci ÇİLESİZ, Mustafa ELÇİOĞLU

Özet


Günümüzde, modern katarakt cerrahisi fakoemülsüfikasyon cihazları ile gerçekleştirilmektedir.Bu çalışma ile ilk Türk malı ve benzerlerinden üstün özellikleri olan ama onlardan daha ucuz bir fakoemulsifikasyon sisteminin tasarlanması, gerçeklenmesi ve kataraktın sertliğine göre minimum fakoemulsifikasyon(ultrason) enerjisi kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılması hedeflenmiştir. Bunun nedeni gereğinden fazla uygulanan fakoemulsifikasyon enerjisinin, özellikle korneanın endotel hücreleri başta olmak üzere duyarlı tüm göz içi dokularına geri dönüşümsüz zarar verebilmesidir. Uygulanan fako enerjisinin oluşturduğu ısı miktarlarının çeşitli modlara göre farklı olmasından hareketle, özgün deneysel araştırmalar yapılmış ve prototip sistem geliştirilerek kataraktın sertliğine göre minimum fakoemulsifikasyon enerjisi kullanılmasını sağlayabilen özgün modlar (UPM-User Pulse Modulation) geliştirilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Fakoemülsifikasyon, katarakt, sistem tasarımı.

 


Tam Metin: PDF