İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 1 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Hf ilavesinin ZrN kaplamaların karşılıklı kazımalı aşınma dav-ranışlarına etkisi

Erdem ATAR, Hüseyin ÇİMENOĞLU, E. Sabri KAYALI

Özet


Bu çalışmada, ZrN ve (Zr, %12 Hf)N kaplamaların aşınma davranışları incelenmiştir. Kaplamalar Zr ve %21Hf alaşımlı Zr katotların kombinasyonu ile üretilmiştir. Üretilen kaplamaların aşınma deneyleri, karşılıklı kazımalı aşınma deney cihazında, 1.5 N sabit yük altında ve 0.02 mm/s deney hızında 10 mm çapındaki Al2O3 bilyenin numune yüzeylerine sürtünmesi ile gerçekleştirilmiştir. Deney sonrası numune yüzeyinde oluşan aşınma izleri, yüzey profilometresi yardımı ile incelenmiş ve deney sonuçları aşınma iz alanları ölçülerek mm2 cinsinden alan kaybına göre değerlendirilmiştir. Deney sonuçları, (Zr, %12 Hf)N kaplamanın ZrN kaplamaya göre daha az aşındığını ve Hf ilavesinin aşınmaya karşı direnci artırdığını  göstermiştir.

Anahtar Kelimler: Kaplama, FBB, ZrN, Hf, aşınma.


Tam Metin: PDF