İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 1 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Fotogrametrik harita üretiminde kullanılan görüntülerin maliyet analizi

Abdullah YILDIRIM, Dursun Zafer ŞEKER

Özet


Fotogrametrik harita üretiminin temel elemanı görüntüdür. Fotogrametri ve diğer disiplinlerin görüntü gereksinimlerinin karşılanmasında, hava fotoğrafı ana seçenek olmuştur. Uzaktan algılama araçları ve algılayıcılarda ortaya çıkan önemli gelişmelere bağlı olarak, uydu görüntüleri hava fotoğraflarına ciddi bir alternatif durumuna gelmiştir. Yüksek çözünürlüklü uzaktan algılama uydularının görüntüleri; doğruluk, elde edilebilirlik, güncellik ve maliyet yönünden hava fotoğrafı ile karşılaştırılabilir durumdadır. Bu durum, bazı ülkeleri kendi uzaktan algılama uydularına sahip olmaya özendirmiştir. Bu yazıda, uzaydan ve havadan alınan görüntülerin gerek yatırım gerekse işletme maliyetleri incelenmiş ve uçaklardan dijital görüntü alımının analog yönteme göre daha ekonomik olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Maliyet analizi, uydu görüntüsü, hava fotoğrafı, dijital kamera.


Tam Metin: PDF