İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 2 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Piritin oksitlenmesi sonucu oluşan sülfatın izotop (O,S) değerlerinin incelenmesi

Nurgül ÇELİK BALCI, Fuat YAVUZ, Kevin MANDERNACK

Özet


Pirit (FeS2) doğada en yaygın bulunan metal sülfür mineralidir ve oksidasyonu, Asit Maden Sahaları(AMS) olarak bilinen çevre problemlerine neden olmaktadır. Bakterilerin bu ortamlarda yaygın olması, piritin oksitlenmesinde bakteriyel reaksiyonların gelişebileceğini göstermektedir. Bu çalışmanın ana hedefi,  piritin asit koşullar altında baskın oksidasyon mekanizmasının (biyolojik ve/veya kimyasal) izotoplar yardımıyla ortaya konmasıdır. Bu amaçla, pirit asit koşullar altında (pH<3) biyolojik ve kimyasal olarak oksitlenmiş, oluşan sülfatın oksijen ve sülfür izotop analizleri yapılmıştır. Biyolojik deneyler için Acidithiolacillus Ferrooxidans bakteri türü kullanılmıştır. Deney sonuçları, piritin biyolojik olarak, kimyasal deneylere oranla daha hızlı oksitlendiğini ortaya koymuştur. Sülfatın oksijen izotop değerlerinin oksidasyon mekanizması ile uyumlu olduğu ancak biyolojik izleri taşımadığı tespit edilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Acidithiobacillus Ferrooxidans, izotop, pirit, sülfat.

 


Tam Metin: PDF