İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 2 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Turbo kodlamalı resimlerin aşamalı iletimi ve resim bağlaşımlı sıkıştırılması

Kenan BÜYÜKATAK, Sedef KENT, O. Nuri UÇAN

Özet


Bu çalışmada, haberleşme kanalında turbo kodlamalı olarak iletilen görüntü kalitesinin alıcıda aşamalı bir biçimde ayarlanabilmesine olanak sağlayan bir metot önerilmiştir. Görüntü önce maskelenmiş sonra her bir maske belli sayıda bit düzlemleriyle ifade edilmiş, kodlanmış daha sonra da iletim kanalına verilmiştir. Maskelere ait bit düzlemi sayısı görüntüye ait detaylar tarafından belirlenmiştir. İstenen görüntü kalitesinin aşamalı olarak elde edilebilmesi amacıyla, verici, görüntüye ait bilgileri kodlanmış olarak göndermeye devam eder. Alıcıya bu bilgiler aşamalı olarak geldikçe En Büyük sonsal algoritması yardımıyla kod çözme işlemi yapılır ve bit düzlemleri yeniden oluşturulur. Böylece görüntü  detaylarının (www tarayıcılarında olduğu gibi) ard arda elde edilmesi sağlanmış olur.

 

Anahtar Kelimeler: Turbo kodlama, bit düzlemi, aşamalı resim iletimi, en büyük sonsal.


Tam Metin: PDF