İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 2 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Hareketli sıvı kolonunda ısı geçişinin incelenmesi

Ünal AKDAĞ, A. Feridun ÖZGÜÇ, Mustafa ÖZDEMİR

Özet


Bu çalışmada, halkasal zorlanmış salınımlı akışta ısı geçişi deneysel ve sayısal olarak incelenmektedir.  Halkasal kesit içinde akışkan bir piston-silindir düzeneği ile farklı frekans, genlik ve ısı yükünde titreştirilmektedir. Deneyler farklı ısı akıları ve frekanslar için yapılmış olup bu frekanslara karşılık gelen Nusselt sayıları bulunarak, boyutsuz sayılar cinsinden bir korelasyon eşitliği ile verilmektedir. Ayrıca sonlu hacimler ayrıklaştırma yöntemine göre çözüm yapan FLUENT yazılımı kullanılarak Hareketli Sıvı Kolonunda ısı geçişi sayısal olarak da incelenmektedir. Yapılan incelemelerde, sıvı içerisindeki hız ve sıcaklık dağılımı elde edilerek ısı geçiş mekanizması açıklanmaktadır. Isı geçişinde etkili olan mekanizmanın akışın merkezini takip edemeyen hidrodinamik sınır tabakadan kaynaklandığı ve bunun ısı geçişini artırdığı anlaşılmıştır. Sayısal çözüm içinde bir çevrimde suya geçen ısı için Nusselt sayıları bulunarak deneysel sonuçlarla karşılaştırılmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Hareketli sıvı kolonu, salınımlı akış, Nusselt sayısı.


Tam Metin: PDF