İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 2 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Silindirik bir tüpün ekseni boyunca düşen bir küre etrafında non-Newtonian akışkanların akımı

Şule CELASUN, Yılmaz ÖZTÜRK

Özet


Silindirik bir tüpün ekseni boyunca düşen bir küre etrafında non-Newtonian akışkanların akım modeli, küçük taneciklerin bir non-Newtonian akışkan ortamında çökelmesi probleminin akışkanlar mekaniği esaslarına göre simülasyonudur. Pratikte küçük taneciklerin çökelme oranının bilinmesi, gıda maddeleri, temizlik malzemeleri ve benzerlerinin raf ömrü bakımından özellikle anlamlıdır. Bu problem pratikte, kimyasal, genetik, biyomedikal ve diğer endüstriyel alanlardaki uygulamalarda önem taşımaktadır. Eldeki çalışmada bu problemi düzenleyen denklemler elde edilmek istenmiş ve polimerik akışkanların viskoelastik özelliklerine ait bazı önemli sonuçlar bulunmuştur.Gerçekten, polimerik akışkanlarda, normal gerilme katsayıları ile karakterize edilen elastik davranış, genelleştirilmiş Newtonian akışkana oranla normal gerilmelerde bir artış meydana getirmekte, kayma gerilmeleri ise azalmaktadır.

 

 

Anahtar Kelimeler: Non-Newtonian, CEF denklemi, kayma-oranı, FEM.


Tam Metin: PDF