İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 2 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Uydu ve yersel veri entegrasyonu ile deprem sonrası arazi örtüsü/kullanımı analizi

Cihangir AYDÖNER, Derya MAKTAV

Özet


17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen depremin Kocaeli ili arazi örtüsü/arazi kullanımında yarattığı etkiler, farklı spektral ve mekânsal çözebilirlikli (NOAA, ERS, LANDSAT, SPOT, IRS) uydu verilerinin ve yersel verilerin (jeoloji, yükseklik, toprak vb.) entegrasyonu ile analiz edilmiştir. İlk aşamada, uydu verilerinin analizi ile, yerkabuğu deformasyonları, deprem öncesi ve sonrasındaki termal anomaliler, şehir dokusu ve kıyı çizgisindeki değişimler analiz edilmiştir. İkinci aşamada ise, Kocaeli ilindeki jeolojik formasyonlar, deformasyonlar, toprak sınıfları, eğim, ana ulaşım ağı ve yerleşim durumu dikkate alınarak çok kriterli değerlendirme yöntemi ile yerleşime uygunluk analizi yapılmış ve sonuçlar uydu verilerinden üretilen bilgiler ile yorumlanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Deprem, SAR interferometre, arazi örtüsü/arazi kullanımı, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemi, çok kriterli değerlendirme yöntemi.


Tam Metin: PDF