İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 2 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Model derecesi düşürme tekniklerinin frekans ve zaman uzaylarında analizi

Yusuf CUNEDİOĞLU, Ata MUĞAN

Özet


Model derecesi düşürme teknikleri büyük boyutlu dinamik simülasyonlarda işlem zamanını azaltmak ve süper eleman yaratmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Sonlu Elemanlar Metodu (SEM) kullanılarak popüler model derecesi düşürme tekniklerinden “Component Mode Synthesis (CMS)”, “Quasi-Static Mode Synthesis (QSM)”, Doğrusal olmayan en küçük kareler metodu(DOEK) ve Alt uzay temelli “Subspace-Based” tanımlama (AUT) metotları frekans ve zaman uzayında yapısal bir problem üzerinde incelendi. DOEK metodu ile AUT metotlarının, CMS ve QSM metotlarından daha iyi sonuçlar verdiği, fakat model derecesi arttıkça DOEK metodunun yakınsamadığı ve AUT metodunun yüksek dereceden modeller uydurduğu görülmüştür. Çalışmanın ikinci bölümünde ayrık eşdeğerlik prensibine göre geliştirilen “Impulse Response Invariant (IRI)”, İleri Farklar ve Newmark zaman entegrasyon metotları model derecesi düşürme tekniği olarak kullanıldı.

Anahtar Kelimeler: Sonlu elemanlar metodu, model derecesi düşürme teknikleri, sistem tanımlama metodları, yapısal analiz, ayrık eşdeğerlik.


Tam Metin: PDF